För inte så länge sen kom jag i kontakt med en Takotsubo-diagnos. Vad är detta funderade jag? Diagnosen är nog väldigt ovanlig så helt och hållet på det klara med diagnosen var ingen jag frågade. Beslöt mig för att ta reda på mer. Under dagarna jag tog reda på mer så ställde Tilde och läkaren i Nyhetsmorgon och läkarpodden samma fråga som i rubriken: Kan man dö av brustet hjärta? Vilken tillfällighet, att både Tilde och jag funderade på samma sak. Jag började genast kolla upp i vetenskapliga artiklar om sjukdomen, samt googlade och lärde mig en hel del.

Det är alltså frågan om Takotsubo, även kallad ”Broken heart syndrome”. Takotsubo cardiomyopati är ett tillstånd där förändringar sker i vänster hjärtkammare. Typiska takotsubopatienter är kvinnor i klimakteriet och sjukdomen utlöses främst vid extrem emotionell, fysisk eller psykisk stress. Symtomen är väldigt lika som vid en hjärtinfarkt; bröstsmärtor, andnöd, illamående/uppkastningar, men vid ett angiografi så hittar man aldrig några förträngningar i blodkärlen, inga proppar. Diagnosen ställs efter ett EKG och blodprov (där ett prov som heter TroponinT brukar vara förhöjt, precis som vid hjärtinfarkt). Här är det sen viktigt att patienten kommer fort in för ett angiografi för att utesluta infarkt och se att inga förträngningar finns. Medicinbehandling sätts sedan in med betablockerare, ACE hämmare (som är blodtrycksmediciner), diuretika  (Furesis) och även clopidgrel (tex Plavix) och aspirin för att förhindra att blodet klumpar ihop sig då det samlas i vänstra hjärtkammaren.

Takotsubo diagnostiserades första gången i Japan år 1990, så rätt ny diagnos är det. Takotsubo kallas en bläckfiskfälla i Japan och röntgenbilden på hjärtat vid en ballongutvidgning liknar på denna fälla, därav namnet. Det faktiska antalet på takotsubopatienter är oklar och patienterna ökar hela tiden men främst för att intresset och medvetenheten över diagnosen har ökat bland läkare. Det är främst kvinnor i åldern 58-77 som får den här diagnosen, bara 10% är män. Takotsubo har också hittats bland ett fåtal barnpatienter och hos några yngre vuxna.

Emotionell stress, som kan utlösa takotsubo, kan vara extrem stress i kombination med emotionella reaktioner, plötslig död av en nära, ekonomisk kris eller en katastrofal medicinsk diagnos. Fysiska stressorer kan vara rädsla för våld eller ett trauma, stor operation eller infektion. Neurologiska stressorer kan vara efter en olycka, traumatisk hjärnskada eller epilepsi. Även miljön kan vara en stressfaktor, såsom destruktivt väder eller en jordbävning. Andra riskfaktorer är rökning, diabetes eller en släkthistoria av kardiovaskulära sjukdomar.

Eftersom det är en rätt ny diagnos och det inte forskats så mycket om detta, än, så finns det inte riktigt några vetenskapliga riktlinjer över vården på takotsubopatienter men man behandlar det akuta tillståndet, sätter in en medicinsk behandling och försöker samtidigt hitta möjliga stressfaktorer för just den patienten för att undvika återfall. Men 90% av takotsubopatienter överlever och blir fullt återställda och återfall är väldigt sällsynta. Så ja, man kan dö av brustet hjärta men det är v ä l d i g t sällsynt! Sköt om er!

 

Kategorier: Diagnoser

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *